Jdi na obsah Jdi na menu
 


Události

Bohužel nestačíme nyní zpracovávat fotografie a obnovovat web. Událostí je dost a my vnímáme jako nejdůležitější ukládat je především a nejprve do Božího Srdce... Jakmile to půjde rády přidáme fotografie z různých poutí, návštěv, Noci kostelů... Nyní můžete nahlédnout alespoň na akce s dětmi. Děkujeme všem, kteří se za nás modlí. 

Konec školního roku - vyhodnocení stavby kostela dětí

Po celý školní rok děti, které chodí do kostela, mohly symbolicky stavět kostel. Za účast na mši svaté dostávaly vždy od sestry Pie kolečko, které si nalepily na svůj kostelík. 

Za to, že děti skutečně postavily velkou část, dostaly poslední neděli také malou odměnu od sestry Pie a rád se přidal i náš pan prelát Václav Pícha. .

Kéž bychom si uvědomovali, že jsme stavebními kameny farnosti, církve...

Fotografie z této nedělní mše svaté jsou opět od Petra Schneedorfera.

https://eu.zonerama.com/Schneedorfer/Album/11696954

Konec školního roku - přespání na faře 2024_06_22-detinafare--06-.jpg

Výuka náboženství byla zakončena jako loni přespáním na faře a to předposlední červnový víkend. Těžko říct, kdo se těšil víc, jestli děti nebo sestra Pia. Rozhodně však sestra Pia připravila zábavný i vzdělávací program, zapojila nás všechny a ještě i otce Jana Mikeše, který s dětmi prošel všechny soutěže a pro kluky měl další lekci o ministrování. Na programu byly soutěže, stezka odvahy, táborák, nácvik písní i příprava na nedělní mši svatou, při které děti děkovaly za uplynulý školní rok. Fotek máme hodně, bohužel zachycují krásu této akce jen částečně. Pokud  se chcete podívat, nabízíme odkaz na fotografie našeho farního fotografa pana Petra Schneedorfera.

https://eu.zonerama.com/Schneedorfer/Album/11652461

A už se nám povedlo přidat i naše momentky. Kliknutím na fotografii se dostanete do alba. Přejeme Vám hezký zážitek při jejich prohlížení. :-)

 

 

Vikariátní pouť k roku modlitby 6. 4. 2024

16:30 Společná modlitba růžence

17:00 Mše svatá, celebroval generální vikář Mons. David Henzl

18:30 Posezení věřících s otcem generálním

Pouť Rok modlitby kájov (1).pdf

Pouť - alespoň z našeho pohledu - byla velmi pěkná, kostel se zaplnil už na modlitbu růžence,  občerstvení bylo dost, diskuze zajímavá...

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/2c165a35-ad03-4849-bb07-bc6a9a71224f

 

 

Velikonoční tvoření pro radost2024_03_21tvoren_12.jpg

Ve čtvrtek 21. března 2024 od 15 do 18 hodin se ve farním sále na faře v Kájově sešla pěkná skupinka dětí, maminek i babiček. Několik málo fotografií naleznete ve fotogalerii. Na fotkách je vidět krásné nadšení všech. Radost měli všichni, kterým se povedlo něco vytvořit a zcela jistě budou mít radost ti, pro které přání či jiné drobnosti děti připravily. Krátce nás také přišel pozdravit a povzbudit P. Jan Mikeš. Bylo to moc hezké odpoledne. Děkujeme. 

 

Křížová cesta, modlitba dětí2024_03_03_-cestadeti-04.jpg

Každou neděli po mši svaté se v postní době modlíme společně křížovou cestu. V neděli 3. března se křížovou cestu modlily děti. Sestra Pia, která učí náboženství připravila text, zpěvy ke křížové cestě doprovázela na kytaru jedna maminka. 

Děti také zpívaly už písničku při mši svaté, po svatém přijímání. Mši svatou sloužil výjimečně P. Jan Mikeš (zastupoval nemocného kněze), který překvapil nejen děti tím, že měl promluvu i pro ně. Z bohoslužby jsme dnes odcházeli s tím, že je opravdu potřeba udělat si pořádek, jak v pokoji, tak v životě. 

 

Masopust2024_02_masopust-05.jpg

V úterý před popeleční středou nás přišly roztancovat maškary, Byli to skvěle vystrojení žáci a žákyně 5. třídy základní školy, které doprovázely dvě paní učitelky. Setkání bylo hezké, předvedli nám několik nacvičených tanců. A nám bylo hned jasné, že je třeba pochovat basu a že je konec zábavy. Nastává doba postní a ta nás vybízí k zamyšlení nad věci vážnějšími. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA20240106_trik14.jpg

V sobotu 6. ledna 2024 opět Kájovem procházeli Tři králové a přinášeli do domů, kde jim lidé otevřeli, požehnání. Děkujeme všem koledníkům, slušelo jim to, hezky zpívali a statečně ustáli i pár kapek deště. A děkujeme také všem, kteří koledníky mile přijali a přispěli na charitní dílo.

Už víme, že se vybralo 40 172,-Kč.

Ve fotogalerii najdete fotky tentokrát od pana Petra Schneedorfera.

 

Vzpomínka na pana kostelníka Josefa Batíka

2021_10_22_batikovi---kopie.jpg

Pana Josefa Batíka jsme my sestry znaly vlastně jen posledních deset let. První léta nám ještě hodně pomáhal s údržbou areálu, sečením trávy, s drobnými opravami, vyléval vodu z půdy kostela, kde zatékalo, větral, kontroloval, každý den několikrát obešel kostel, provázel poutníky, ministroval, připravoval vánoční stromky, vše dokumentoval svými fotografiemi... Bohužel brzy začal velmi slábnout a ztrácel síly. Všechny jeho práce kolem kostela jsme postupně přebíraly.  Na Štědrý den jsme dostaly bolestnou zprávu. Pán života a smrti pana Batíka k sobě povolal.

Kéž mu Bůh dá odpočinutí věčné.

Pohřební mše svatá byla v Kájově v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek 29. prosince 2023 v 11 hodin

Kéž mu dobrý Bůh odplatí jeho dlouholetou službu a odpustí mu jeho slabosti.

Krátké připomenutí vypravěčských schopností pana Batíka

https://www.youtube.com/watch?v=CdNMyYGcDXQ

https://www.youtube.com/watch?v=WZSLGNIfOTE

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočine v pokoji. Amen.

 

Živý Betlém Štědrý den ve 14:002023_12_23_betlempsch-33.jpg

Představení Živého Betléma v podání dětí poprvé uskutečnily před více jak dvaceti lety sestry Vincentky z Mnichova, které zde tehdy působily. Tato krásná myšlenka zde zůstala i po jejich odchodu a každoročně s dětmi nacvičujeme Vánoční poselství. Přestože poselství Boží lásky, která se vtělila a narození Ježíše, našeho Spasitele, je stále stejné, v podání dětí je také vždy trochu jiné. A tak si přejeme stále víc toto tajemství Vánoc chápat, pronikat do něj a nechat se jím proměňovat.

Děti i letos hrály opravdu s nadšením a přestože byly některé velmi malé, braly to velmi zodpovědně. Věděly, že každá role je důležitá a teprve všechno to dohromady vytvoří krásu. A to se snad i povedlo. Každý, kdo shlédl jejich představení, odešel obdarován. V galerii můžete shlédnout fotografie, dokonce z pohledu dvou fotografů, kterým moc děkujeme! Také však děkujeme všem, kteří nám pomohli a jakkoli přispěli - zpěvákům, hudebníkům, panu varhaníkovi, paní ředitelce ZŠ, která se tradičně ujala role vypravěče, panu starostovi, který zařídil krásné stromky na výzdobu kostela i panu prelátovi, který si vždy udělá čas, aby představení Živého Betléma shlédl a účinkující podpořil laskavými slovy.

Pokud jste ani náš Živý Betlém ani žádný jiný neviděli, nevadí. Jděte si na chvíli sednout k jakýmkoli jesličkám...

 

ZIMA

Jako každý rok i letos jsme se připravovali na advent také výrobou adventních věnců. Velký věnec do kostela nám vyrobila již tradičně paní Jana M. Za což jsme jí velmi vděčné, samy jsme tak mohly udělat ještě devět dalších, kterými jsme pak obdarovaly ty, kteří se již do kostela nedostanou.

2023_11_30vence--23-.jpg

Také nás navštívil svatý biskup Mikuláš, tentokrát přišel v neděli 3. prosince odpoledne v doprovodu šesti krásných andílků. 

20231203_1mikulas_schp--14-.jpg

Co nás ovšem letos zcela překvapilo, byla sobotní nadílka sněhu. Tolik! A najednou! V sobotu ráno jsme našly vrstvu 40cm, místy až 50 cm čerstvého sněhu. Nebudeme zapírat, odklidit ho a vytvořit cestičky v našem docela rozlehlém areálu dalo tentokrát fakt zabrat. 

2023_12_zima--32-.jpg

 

 

Svatý Martin 2023 2023_11_martin_azs_0159f-13.jpg

Již asi tři týdny před 11. listopadem jsme začali s přípravami na oslavu sv. Martina. Ono to pak tak nevypadá, ale co vše je třeba domluvit, sehnat, připravit, najít, nakreslit, nakopírovat... a před tím vymyslet.... Naštěstí se našli moc šikovní pomocníci, herci i nadšené zpěvačky. Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, (my jsme byli rádi, že bylo docela teplo), ale jeho koně jsme slyšeli klusat i ržát! :-)

Celou slavnost jsme zakončili u naší památné lípy a to krátkým zamyšlením, zdravicí pana starosty i pana preláta. A na cestu domů se jako tradičně rozdávali svatomartinské rohlíčky. 

Do fotogalerie jsme doplnily také fotografie z výroby lampiček a ze zkoušek.

Děkujeme klukům, že se naučili text a že do toho šli.

Děkujeme zpěvačkám, že zpívaly s nadšením.

Děkujeme rodičům, že je podpořili, pouštěli (a mnohdy i vozili) na zkoušky. :-)

Děkujeme paní ředitelce místní ZŠ za její věrnou spolupráci v podobě vypravěče.

 

Skauti2023_10_skauti-21.jpg

Poslední víkend v říjnu jsme měly návštěvu skautů z Prahy. Na své podzimní výpravě navštívili i Kájov. Přestože měli svůj program, dopoledne nám hodinku pomohli na zahradě. Bylo krásně  a mladým šikovným hochům šla práce od ruky. :-)

Chtěly jsme je vyfotit, ale byli neustále v pohybu... :-)

 

 

 

Hlavní pouť v říjnu

Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k organizaci pouti. 2023hlpoutpsch_11.jpg

a také všem, kteří přišli s důvěrou prosit skrze Pannu Marii Boha o smilování. Několik fotografií máme díky našemu farníkovi Petrovi Sch.

Náboženství - konec školního roku

V sobotu 24. června mohly děti, které navštěvovaly hodiny náboženství sestry Pie, zakončit školní rok na farní zahradě. Sestra Pia si pro své školáky připravila opakování studijní látky formou her. Dvě družstva, FARNÍCI a PÍSMENA, zvládla vše na výbornou. Děti při úkolech spolupracovaly, a kromě toho, že se proběhly, naučily se novou písničku, opekly si špekáček a ostatečně zvládly i malou stezku odvahy. V krátké pauze si vychutnaly bábovku  a pak i krásný dort od maminek. Přejeme všem hezké prázdniny a kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství na příští rok, může tak udělat hned. :-)

20230624nabozenstvi-02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva VIDOXu

V sobotu 17. června odpoledne si přišli prohlédnout kostel, faru a zahradu řemeslníci, kteří pracovali na opravách kájovského farního areálu během posledních šesti let. (Bez montérek byli k nepoznání. :-) ) Přivedli i své manželky a děti, aby jim ukázali toto krásné místo. Hezké počasí nám také přálo a večer se na závěr dne na obloze dokonce ukázala krásná duha. Zdravíme ty, kteří přijít nemohli. Snad někdy příště...

20230617_vidox_01.jpg

 

Májová květinová pouť

2023-05-31majova_pout-05.jpgMěsíc květen jsme zakončili v den svátku Navštívení Panny Marie hezkou poutí. Lidé přinášeli Panně Marii květiny. Od 17 hodin přicházeli lidé ke svátosti smíření, někteří se s námi pomodlili rozjímavý růženec. V 18 hodin sloužil mši svatou českokrumlovský prelát Václav Pícha JC.D., kázání pronesl P. Martin Štrunc, na slavnost přijel také P. Jan Špaček z Horní Plané a pan jáhen Mgr. Vojtěch Talíř. Po mši svaté jsme zazpívali loretánské litanie.

 

 

Jubileum kláštera Zlatá Koruna

Jubileum 760 let zlatokorunského kláštera se oslavilo v neděli 23. dubna v 10.30 při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně. Při mši, kterou sloužil mnich cisterciák ze Stift Heiligenkreuz, Prof. P. Dr. Bernhard Vošicky OCist, z kláštera, který klášter ve Zlaté Koruně zakládal, zazněla latina, němčina i čeština. 

Po mši svaté jsme mohli uctít trn z Kristovy trnové koruny. Při založení kláštera (1263) totiž dostali mniši tuto vzácnou relikvii a také původní název kláštera byl Svatá trnová koruna. 

Na závěr se šlo k milostnému obrazu Panny Marie. 

Pěkné poděkování náleží zcela jistě místnímu duchovnímu správci, P. Mgr. Petrovi Hovorkovi, který celou slavnost připravil. 

Po slavnosti otec Bernhard přijal naše pozvání a přijel k nám spolu se svým doprovodem, P. JClic. Mag. theol. Stanislavem Brožkou, na oběd. Při té příležitosti se zjistilo, že otec Bernhard je příbuzný naší blahoslavené sestry Zdenky Schelingové, jejich babičky byly sestry. 

Byl to hezký den, naplněný různými setkáními.

2023_04_23zlatakoruna01.jpg

 

Velikonoce

2023_04_10velikonoce-9.jpgDny velikonočního tridua jsme byly většinou v kostele, ať už v přípravách na liturgii, při úklidu a  výzdobě kostela nebo pak v modlitbě  v Getsemanech a u Božího hrobu. Ale velikonoční pondělí již bylo v duchu pomlázky. :-)

 

 

 

 

 

HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY v Českém Krumlově

2023pasije2.jpg2023pasije1.jpgV neděli 2. dubna 2023 jsme se vydaly do Krumlova, kde v klášterní zahradě v 15 hodin začalo představení Hořických Pašijí. Ochotní herci letos museli ustát déšť i vítr, bylo chladno. Každý rok je jdeme podpořit a každý rok je to silný zážitek. Do hořických pašijí je vtisknuto rozjímání obyčejného člověka o události vykoupení. Hudba, text, rekvizity, kostýmy, i výstupy jednotlivých herců  - to vše k člověku promlouvá.

Možná je opravdu škoda, pokud si příležitost shlédnutí Pašijí necháte uniknout. Letos připravují ještě dvě představení v červnu v Hořickém amfiteátru.

https://www.horickepasije.cz/?page_id=4&lang=cs

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvelikonoční tvoření (nejen) dětí

2023_03_30_velikonoce-02.jpgVe čtvrtek 30. března se opět zaplnil farní sál dětmi a několika dospělými, kteří přijali naše pozvání na předvelikonoční tvoření. Děti se do toho vložily opravdu s velkou chutí, jak je vidět i z fotografií. Své výrobky odnesly domů pro maminky a babičky, které určitě měly radost! Je hezké vyzdobit si bydlení tak, aby nám připomínalo, které období nebo slavnost právě prožíváme. Děkujeme všem za milou chvilku.

 

 

 

NÁVŠTĚVA BRATŘÍ KAPUCÍNŮ ZE SUŠICE

2023_03_13_kapucini3.jpgV pondělí 13. března jsme mohly uvítat milou návštěvu, přijeli bratři kapucíni ze Sušice. Sestra Tobia jim udělala prohlídku areálu. Po prohlídce následovalo malé občerstvení a povídání. Snad můžeme říct, že se jim tu velmi líbilo. 

 

 

 

 

MASOPUST

2023_02_21_masopust9.jfif.jpgV úterý před popeleční středou nás navštívil masopustní průvod! Děti 5. třídy základní školy v čele s paní učitelkou, všichni převlečení za masopustní maškary, nás přišli pobavit, zapívat a dokonce si s námi i zatancovat. Přichází k nám každoročně a vždy mají ve svém vystoupení nějaký nový prvek, překvapení. Dětem to moc slušelo. Paní učitelce vyjadřujeme velký obdiv, jak to s dětmi dokáže nacvičit. Jelikož zrovna byla na faře vikariátní konference, přidalo se k nám i několik kněží, pan jáhen a pan prelát všem nakonec udělil požehnání. My jsme děti obdarovaly malým smaženým koblížkem.  

 

XX. FARNÍ PLES

V pátek 17. února ve 20 hodin v kájovském Konibaru začal farní ples. K tanci i poslechu hrála skupina Leťáci a všichni se opravdu dobře bavili. Ples byl obohacen krátkým hudebním vstupem  - zazněly čtyři moderní skladby v podání Kvarteta, které tvořili čtyři moderní farníci :-); krátkou scénkou o natáčení rozhovoru s Matkou představenou, kterou zase ztvárnily tři farnice a bohatou tombolou.

2. únor - DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

1675406974832--1-.jpgTento den jsme mohly být společně s ostatními řeholníky na setkání s otcem biskupem. Mše svatá začínala v 9:30 za katedrálou sv. Mikuláše, odkud se šlo průvodem se svícemi do kostela. Byl docela zaplněn, vpředu řeholníky a vzadu ostatními lidmi. Hlavním celebrantem byl Mons. Vlastimil Kročil, přítomen byl i pomocný biskup Mons. Pavel Posád a mnoho řeholních kněží. Sešlo se ale i dost laických řeholních bratří a sester. Kázání měl otec Vojtěch Kodet, karmelitán z Kostelního Vydří, který měl následně pak pro řeholníky na biskupství i přednášku o zasvěcení se Bohu. Po ní byl v refektáři společný oběd. Bylo to milé setkání, ale stihly jsme se pozdravit jen s některými.

Fotografie:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/e6325263-8bd8-4c2b-9f3c-eeb64d4ccaba

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/00a7567f-05c1-4b16-8356-81cdc8ac387d

SNÍH

1675406975322--1-.jpgLetos není sněhu moc, přesto je dost ranních i denních hodin, které musíme věnovat odhrnování sněhu a úpravě chodníků.

Sestra Pia se pokoušela postavit iglú, ale bohužel tolik materiálu nám zase z nebe nenapadlo, hlavně ne tak kvalitní. Není sníh jako sníh. :-) Zatím se to tedy nepovedlo. Snad příště.

 

 

 

Tříkrálové koledování

20230106_trikralove-12.jpgHned po vánočních svátcích jsme začaly s přípravami na Tři krále. Bylo třeba oslovit možné koledníky, připravit pro ně kostýmy a vše další… V pátek 6. ledna při slavnostní mši svaté P. Jan Rothschedl koledníkům při mši svaté požehnal. Sobota 7. ledna 2023 byl den našeho tříkrálového koledování. Tříkrálové sbírky se účastnilo celkem 14 dětí, čtyři dospělí jako vedoucí skupinek a jeden tatínek jako dobrovolný doprovod. Farní sál byl opět plně využit, tam se totiž všichni nejprve sešli, na úvod měli malé školení, pak si rozebrali kostýmy, co komu padlo a slušelo, dary a posvěcenou křídu a vydali se do ulic Kájova.

Celkem se vykoledovalo 30 082,- Kč. Tyto peníze budou použity na podporu lidem v nouzi, v krizové situaci. img_20230118_135723.jpg

Všem dárcům za peněžní dary ze srdce děkujeme.

Ale děkujeme i za milé přijetí, sladkosti a třeba i tento hezký obrázek. 

Děkujeme všem, kteří otevřeli své domovy, přijali novoroční požehnání a přispěli na dobrý účel Charity. Fotografie od pana Petra Schneedorfera, který tuto událost zdokumentoval, si můžete opět prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

 

 

Živý Betlém2022_12_24_psch38.jpg

Hezká, již více jak dvacet let stará, tradice. Na Štědrý den ve 14:00 hodin se kostel Nanebevzetí Panny Marie zaplnil. Patnáct kájovských dětí pod naším vedením nacvičilo betlémský příběh, úlohu vypravěče opět převzala paní ředitelka místní ZŠ Mgr. Lenka Augustinová. Scénář, kostýmy, kulisy a mnoho dalšího, co s tím souvisí, nás zaměstnalo na celý prosinec. Děti vydržely i zkoušky ve studeném kostele.

Děkujeme všem, kteří se zapojili, zvláště dětem a jejich rodičům , ale také všem, kteří nám pomáhali. Poděkování patří i ochotným hudebníkům a zpěvákům, kteří divadelní scénku doprovodili. Představení v kostele se dětem opravdu moc povedlo. 

 

Návštěva svatého biskupa Mikuláše2022_12_03_schneedorfer--05-.jpg

V sobotu 3. prosince v 10 hodin dopoledne navštívil Kájov biskup Mikuláš. Z nebe ho doprovázelo sedm krásných andílků. Krátce jsme mohli nahlédnout do andělské školy, dovědět se něco ze života sv. Mikuláše a naučit se několik písniček o svatém Mikuláši. Biskup Mikuláš přišel do farního sálu, kde na něj čekalo víc jak čtyřicet dětí.  Děti si pro něho připravily namalované nebo vyrobené srdce. Svatý Mikuláš byl překvapený a moc se mu všechna srdíčka líbila. On přinesl dětem zase dárky. Za fotografie tentokrát vděčíme panu Petrovi Schneedorferovi.

 

Výroba adventních věncůazs_4578f.jpg

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 jsme tvořili ve farním sále adventní věnce. Od 15 do 18 hodin bylo ve farním sále docela rušno. Každý věnec originál. Tvořili děti i dospělí. Všichni docházeli spokojení. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. Děkujeme za ně paní Aleně Slámové.

 

SVATÝ MARTIN

1668195423435--1-.jpgV pátek 11. listopadu jsme si opět připomněli světce nebývalého formátu - sv. Martina. Proč si ho každý rok připomínáme? Protože se pokaždé od něho můžeme něco naučit. Jako chlapec byl poslušný, jako voják měl dobrou fyzičku, ale taky byl statečný, jako biskup byl moudrý... 

A hlavně jako člověk byl dobrotivý a hledal komu skutečně stojí za to sloužit... Kluci nacvičili pod vedením sestry Pie krátké divadlo o svatém Martinovi, které doprovázel malý sbor ochotných a hlavně nadšených děvčátek, jehož vedoucí byla sestra Tobia. Počasí nám přálo, byl to opravdu hezký večer. Na závěr světelného průvodu u jubilejní lípy nás svým dobrým slovem pozdravil pan prelát Václav Pícha JC.D. a nový kájovský starosta pan Mgr. Ing. Marian Benčat. Jako každoročně nás komentářem doprovázel hlas paní ředitelky místní základní školy Mgr. Lenky Augustinové. Děkujeme všem, kdo nám pomohli tento hezký večer připravit i těm, kteří přijali pozvání a přišli večer rozzářit svým malým světlem!

1668195423581--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Několik statečných ještě pak přijalo i pozvání na mši svatou ke cti sv. Martina v 18 hodin.

V sobotu 12. listopadu 2022 byla v 16 hodin sloužena mše svatá v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě.

 

HLAVNÍ KÁJOVSKÁ POUŤ

V sobotu 8.10. v Kájově začala tzv. Zlatou sobotou hlavní pouť u Panny Marie Kájovské. Mši svatou, kterou celebroval R. D. Jan Rothschedl doprovodila rytmickým zpěvem mládež Českého Krumlova a okolí. I tak měl ale každý možnost zazpívat si mnoho mariánských písní při tradičním světelném průvodu kolem areálu poutního místa po mši svaté. Na čtyřech zastaveních jsme prosili za tento kraj, za celou naši zem, za obnovení víry, za rodiny a také za mír. Celou noc se dobrovolníci střídali v kostele při adoraci Nejsvětější svátosti až do nedělních ranních chval. Ranní mši sloužil českokrumlovský prelát Mgr. Václav Pícha, JC. D. a na hlavní poutní mši v 10 hodin přivítal apoštolského nuncia v ČR J. Ex. arcibiskupa Jude Thaddea Okolo.
Oba v homiliích mluvili o Panně Marii jako Královně růžence a povzbuzovali k modlitbě růžence, která má velkou moc. Nuncius byl velmi srdečný a po mši svaté se rád na požádání s mnoha poutníky vyfotil. Prohlédl si poutní areál včetně nově zrestaurované kaple sv. Jana Nepomuckého a část expozice v připravovaném poutním muzeu. Po obědě na faře se nuncius s poutníky pomodlil v kostele Nanebevzetí Panny Marie litanie k Panně Marii a slavnost zakončil svátostným požehnáním.
Pana nuncia potěšilo, že na pouť přišli staří, mladí i děti a poutníkům zase on udělal radost tím, že k nim mluvil česky a se vstřícností se rád zastavil s každým, koho potkal. 

1665329525710--1-.jpg

Doživotní sliby sestry Pie

V sobotu 3. září jsem zažily velkou radost. V našem provinčním domě v Kroměříži při mši svaté v 10 hodin, které předsedal P. Dismas Tomaštík, provinciál OFMCap, složila sestra Pia věčné sliby. Kéž dobrý Bůh, který v ní toto dobré dílo započal, ho také dokončí.

Fotografie z této slavnosti můžete shlédnout na webu Člověk a víra

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c032d025-ca32-40bf-b5ff-2b9c6ce611cd

Mariánské večeřadlo

Datum 18. srpen 2022 byl v naší farnosti velmi naplněn, mnoho farníků bylo na dovolené nebo prostě mimo. Nicméně několik se nás v 17 hodin na mši svatou opravdu v kostele sešlo a z Mariánského večeřadla se stal večer chval a svědectví. P. Thomas Zavrel nás všechny povzbudil svou promluvou a svým nadšením. 

 

Pouť rodáků2022_08_15_pout_burger_27.jpg

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v 10 hodin dopoledne jsme slavili krásnou mši svatou s německými rodáky. Snad všechno se vydařilo. Poutníci přijeli naplněným autobusem a přivezli s sebou krásnou korouhev s Pannou Marií Kájovskou. Na mši svatou přišlo i několik farníků, kteří chtěli oslavit dnešní svátek Panny Marie zbožnou modlitbou. Po mši svaté si němečtí hosté s obdivem prohlédli restaurovanou kapli svatého Jana Nepomuckého, pomodlili se na hřbitově za zesnulé příbuzné a  návštěvu Kájova zakončili obědem v Konibaru, kde jim velmi chutnalo.

 

 

Celostátní setkání mládeže CSM

csmvhk2.jpgLetos se mohla sestra Pia zúčastnit celostátního setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové. Dokonce se stala animátorkou jedné mládežnické skupinky. Přijela nadšená. Věříme, že to bylo povzbuzení nejen pro mládež. My doma jsme toto setkání sledovaly přes TV Noe a provázely modlitbou. Jsme vděčné všem organizátorům.

 

 

 

Prázdniny v Kájově

2022_prazdniny_07_12.jpgKromě pravidelných činností - úklidu, větrání, zalévání, a naopak kontroly, zda zas někde nezateklo, sečení a všech dalších každodenních prací - jsou prázdniny ve znamení návštěv. Přichází ohlášení i neohlášení turisté a poutníci, známí i neznámí, kteří obdivují krásu tohoto koutu země a často si přejí navštívit kostel. V červenci jsme zde mohly uvítat naši sestru Danielu, provinční představenou, která přijela na vizitaci. A díky tomu, že sestra Pia odjela na přípravu na doživotní sliby, vystřídalo se tu na pomoc i několik dalších našich sester. Občas musíme řešit drobný problém - jako třeba propadnutí chodníku u kostela nebo ptáky v kostele... Několik fotografií z prázdnin je opět ve fotogalerii. 

První svaté přijímání dětí v Kájově 24. června 20222022_06_26_prijimani_kajov04.jpg

Je to velká radost, když děti mohou přijít k Pánu Ježíši a On k nim. Tuto neděli přistoupilo k prvnímu svatému přijímání pět dětí, které chodí do kájovského kostela. Přestože se na tuto svátost připravovaly na faře v Českém Krumlově, sestra Pia je doprovázela při slavnostní mši. Čtyři z nich učí sestra Pia náboženství. Přejme jim, ať jejich vztah s Pánem Ježíšem vyroste v pevné přátelství.  (autor fota: Petr Šebej)

Pěší pouť rodáků z Frymburku 17. června 2022

Pouť se díky několika odvážným uskutečnila. Šli tentokrát "jen" ze Světlíku, v počtu 14 poutníků (věkového průměru asi 80 let). Když po půl jedné začínala mše svatá, kterou sloužil premonstrát z nedalekého Schläglu P. Josef Hermann, kostel byl zaplněn, protože mnozí přijeli auty přímo do Kájova. Na mši svatou přišlo také několik rodáků z Polné. Po mši svaté šli na zasloužený dobrý oběd do sousedního Konibaru.

2022_06_17_frymburk02.jpg2022_06_17_frymburk01.jpg

 

 

 

 

2022_06_17_schwarz.a..jpg

NOC KOSTELŮ

2022_06_10_noc-kostelu-23.jpgV pátek 10. června 2022 jsme se již po několikáté zapojili do mezinárodní akce "Noc kostelů". Přestože se odpoledne na obloze honily mraky, počasí nám nakonec přálo a část programu mohla být i venku.  Děkujeme všem kteří si udělali čas a přišli. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli s organizací. A děkujeme za komentovanou prohlídku panu řediteli NPÚ z Českých Budějovic Mgr. Petru Pavelcovi Ph.D., která nás obohatila a velmi hezky se poslouchala.

Fotografie najdete ve fotogalerii Akce-2022-Noc kostelů

 

Větřní - Jan Nepomucký2022_05_16_-ambroz-02.jpg

V pondělí 16. května 2022 jsme jeli na mši svatou do Větřní, kde sloužil slavnostní mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuckého v kostele tomuto světci zasvěceném litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Měl velmi poutavou homilii. Několik fotografií, na kterých slavnost zachytil pan Pavel Ambrož, najdete v galerii.

 

 

 

Náboženství2022_05_16_nabozenstvi05.jpg

V pondělí 16. května přišla sestra Pia v rámci hodiny náboženství s dětmi do kostela, kde se všichni společně pomodlili litanie k Panně Marii. P. Jan Vícha OFM Cap. říkal, že modlitby dětí jsou vždycky vyslyšené. 

2022_05_16-opat-lukas.jpgTento den byl celý zajímavý a bohatý na návštěvy. Přijelo k nám několik návštěv z Rakouska i Německa. Velkou radost jsme měly, že nás dnes navštívil po delší době ctihodný opat ze Schläglu Lukas Dikany se svým spolubratrem z Maďarska. Večer pak ještě přišli na nocleh dva svatojakubští poutníci.

 

Polná - jarní úklid2022_polna08.jpg

Kostel sv. Martina v Polné v úterý 3. května přepadlo několik dobrovolníků brigádníků a s hadry, smetáky a vysavačem celý kostel krásně uklidili. Paní Petra z nedaleké hájenky přinesla krásné vazby, které budou přes léto zdobit posvátný prostor. Děkujeme.

První sečení trávy

2022_1seceni01.jpgKdyby se všemu dařilo jako trávě, byl by to určitě jiný život! :-) Několik fotografií najdete ve fotogalerii. Tentokrát u sekačky uvidíte naši sestru Tobii. Na fotkách je většinou vidět méně, a to proto, že více fotí. Nejdříve bylo nutné samozřejmě vůbec po zimě zprovoznit zahradní traktor i sekačky.

Zájezd ze zahraničí2022_zajezd-z-bavorska.jpg

Ve čtvrtek odpoledne 21. dubna  k nám přijel letos první zájezd z Bavorska. Zdá se, že po zkušenosti covidu lidé, obzvláště senioři, cestují méně nebo v menších skupinách. 

 

 

Přání k narozeninám2022_-pi-frieda.jpg

V dubnu oslavila své narozeniny dlouholetá varhanice a naše dobrá sousedka paní Frieda Červová. Přinesly jsme jí malou kytičku a přiťukly jsme si s ní malou skleničkou. I přes své mnohé zdravotní obtíže, oplývá optimismem. 

 

 

Návštěva sester z Lomce2022_velikonoce_lomec.jpg

Hned v úterý ve velikonočním oktávu nás navštívily sestry františkánky z Lomce. Bylo to hezké setkání. A pokud jste snad na Lomci ještě nebyli, určitě si tam zajeďte. :-)

 

 

VELIKONOCE2022_velikonoce11.jpg

Přestože nám přípravy na Velikonoce zkomplikoval covid, snažily jsme se připravit jak chrám tak i svá srdce na tajemství Boží spásy. K velikonoční výzdobě kostela letos přispěli žáci třetí třídy místní základní školy. Vytvořili z notových partitur kraslice a srdíčka, která jsme zakomponovali do velikonočních vazeb. Děti se přišly se svou paní učitelkou třídní pak na výzdobu do kostela podívat. Velmi se jim to líbilo. Dalšími kraslicemi k výzdobě přispěla naše farnice paní Markéta, která je obháčkovala. Všem za pomoc děkujeme. Několik fotografií najdete ve fotogalerii.

2022_velikonoce24.jpg

 

 

 

 

 

 

Křížová cesta dětíimg_20220327_085006--1---1-.jpg

Jako každý rok jsme se ve farnosti v postní době modlili v neděli po mši svaté křížovou cestu. Zapojilo se několik rodin a poslední neděli v březnu, kdy děti zpívaly písničku po svatém přijímání, se také modlily pod vedením sestry Tobie křížovou cestu. Několik dětí se připravuje letos na 1. sv. přijímání. Modlíme se za ně, aby našly vztah k Pánu Ježíši a měly ho rády.

 

Synoda2022_02_synoda02.jpg

Na výzvu našeho papeže Františka  a také našeho otce preláta jsme se zapojily do synodální skupinky. V Kájově byla nakonec vytvořena jedna skupinka, do které se zapojili jak místní farníci, tak i z Českého Krumlova. Téma jsme si vybrali Autorita a spoluúčast. Sešli jsme se celkem třikrát. Mezi jednotlivá setkání nám vstoupil covid. Také platná opatření trochu znesnadňovala setkání. Určitě to však byla dobrá zkušenost. Chceme doufat, že synoda přinese dobré plody.

 

Hromnice2022_02_02_4--2-.jpg

2. února 2022 jsme jely do Českých Budějovic, kde jsme Svátek uvedení Páně do chrámu oslavily spolu s dalšími řeholnicemi a řeholníky ve společenství s naším biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté jsme v prostorách nově zrekonstruovaného podkroví na biskupství naslouchaly slovům opata Samuela z trapistického opatství Nového Dvora. Své zamyšlení nazval "Světlo v noci". Pak jsme přijaly pozvání otce biskupa ke společnému obědu a následně k prohlídce biskupství.

 

Tříkrálová sbírka2022_01_08_trikralovka06.jpg

V sobotu 8. ledna 2022 se na faře sešlo několik ochotných dětí, takže jsme mohli vytvořit tři skupinky Tří králů a za zpěvu písně "My Tři králové jdeme k vám..." vyrazit do ulic Kájova. Zvěstovali jsme, že se nám v Betlémě narodil Spasitel, přáli jsme lidem vše dobré a Boží požehnání do nového roku. Počasí nám přálo. 

Děkujeme všem, kteří nám otevřeli a přispěli do sbírky Charity na projekty potřebným. Svým koledováním jsme do sbírky přispěli částkou 24 601,- Kč.

Dětem to velmi slušelo. Několik fotografií můžete shlédnout ve fotogalerii.

Putování do Betlématri_kralove.jpg

Na Štědrý den 24. 12. 2021 od 14 do 17 hodin byl otevřený náš krásný kájovský kostel, byla možnost navštívit jesličky, pomodlit se a odnést si domů Betlémské světlo. Od 14 do 15 hodin jsme mohli díky našim ochotným dětem potkat i Svatou rodinu a některé postavy z Betléma a v areálu kájovské fary vidět věci, které jindy neuvidíte. Věříme, že všichni, kteří přišli, viděli nejen hvězdu...

Putovánído Betléma 2021plakat (1).pdf

Svatý biskup Mikuláša_e18b7910c67ceed075445f9ba2b96de8.jpg

V neděli 5. prosince navštívil náš kájovský kostel svatý biskup Mikuláš. V celém farním areálu byla otevřená Nebeská lékárna od 14.00 až do 15:30 hodin a andělé přinášeli všem návštěvníkům nebeské léky proti našim nemocem, např. závisti, smutku, lenosti a tak podobně. V tento čas se v kostele modlil a čekal na děti svatý Mikuláš, který je opět obdaroval. Jak říkal, dobrota a štědrost je lék na sobectví. Protože on byl vždy štědrý, nikdy touto nemocí netrpěl. Děti zase přinesly svatému Mikuláši nakreslený obrázek své rodiny. Moc hezké obrázky! Biskupa Mikuláše to velmi potěšilo a říkal, že příští rok přijde určitě zase a rád. Několik fotografií najdete ve fotogalerii. 

Děkujeme touto cestou všem těm, které měly odvahu vzít na sebe úlohu anděla. Poděkování patří i našemu sv. Petrovi, fotografům - paní Aleně a panu Petrovi a všem, kteří přišli...

 

 

PUTOVÁNÍ SE SV. MARTINEM2021_11_11_sv.matin.jpg
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 v čase od 17.00 – 19.00 hodin se skutečně uskutečnilo hezké putování ve světle svící a lampiček.
Všichni odvážní dostali u Třech svatých v Kájově na cestu povzbuzení a nápovědu od sv. Martina. Cestou viděli věci, které jindy nevidíte a potkali lidi, které taky jindy nepotkáte...   

Ve fotogalerii se můžete podívat na několik fotografií, které trošku prozradí z atmosféry Putování. Věříme ale, že všichni, malí i velcí, kteří si cestu prošli, si odnesli moc hezký zážitek.

Děkujeme všem našim pomocníkům! Bohužel nemáme všechny na fotografiích. A tak jim to slušelo.

V sobotu 13. 11. 2021 v 16:00 hodin v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě
sloužil mši svatou ke cti tohoto světce prelát Václav Pícha JC.D.

Svatý Martine, oroduj za nás!

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2021/22

V letošním školním roce bude v Kájově náboženství vyučovat naše sestra Pia Slováková. Kdo si zapomněl vyzvednout nebo odevzdat přihlášku, stále tak může udělat. Stačí přijít na faru. Byla by škoda promarnit tuto příležitost. :-)

 

Pašijové hry v Hořicích2021_06_12_pasije-02.jpg

V sobotu 12. června jsme měly příležitost zakusit úžasnou atmosféru hořických Pašijových her, které opět představilo ve venkovním amfiteátru více než padesát herců. Divadelní hře předcházela mše svatá za živé i zemřelé "pašijáky", kterou sloužil v místním kostele sv. Kateřiny českokrumlovský prelát P. Václav Pícha JC.D. Tradice hořických pašijových her sahá až za rok 1816. Byl to krásný večer. Příští rok si to určitě nenechejte ujít!

 

2021_06_12_pasije-01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové kotle

Od 2. března letošního roku nám přestaly fungovat kotle. Nemohlo se tedy topit a neměly jsme teplou vodu. Jak víte, zrovna letošní jaro bylo velmi chladné. Díky Bohu jsme však vše zvládly. A můžeme se podělit o velkou radost. Topíme!

Opravu kotelny dostal nově na starost pan Jiří Dolanský se svou zručnou partou. Ten opravdu zodpovědně a poctivě provedl opravu a vyčištění topného systému. O komínový systém se postaral pan Mondek. Nové plynové kotle pak uvedl do provozu pan Vladimír Hájek.

Už 13. května se povedlo zapojit provizorně jeden kotel, takže jsme měly teplou vodu a vytápění alespoň jednoho patra fary.

Oficiální předání opravené funkční kotelny proběhlo za účasti stavební techničky českokrumlovského vikariátu 8. června 2021.

DĚKUJEME PANU DOLANSKÉMU A VŠEM JEHO SPOLUPRACOVNÍKŮM!

PŘEJEME JIM VŠE DOBRÉ, AŤ JIM TO DOBRÝ BŮH ODPLATÍ

Různé zajímavé fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii.

2021_04_kotel-007.jpg

 

Bože, děkujeme Ti za všechny poctivé řemeslníky a prosíme, ať je neopouští radost z dobře vykonané práce a ať je jejich práce i správně finančně ohodnocena. Prosíme Tě také, abych jich bylo vždy dostatek. Dávej do srdcí mladých lidí touhu vzdělávat se a pracovat jak v tradičních, tak i nových řemeslech. Amen.

Noc kostelů 28. května 2021

V pátek 28. května proběhla i u nás v Kájově v areálu fary Noc kostelů. Byla vytvořena jednosměrná trasa (aby se zamezilo mísení účastníků při dodržování všech bezpečnostních opatření) přes opravený dvůr, zrekonstruovanou kapli svatého Jana Nepomuka, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kapli Zesnutí Panny Marie. Na trase byla rozmístěna různá zastavení s informacemi o daném místě a doplňujícími úkoly, v jejichž blízkosti malí i velcí poutníci hledali kartičky s pexesem a dílky s puzzlem. Na konci trasy úspěšní hledači dostali druhou část pexesa a záložku s citátem. Večer byl zakončen společnou modlitbou večerních chval ve 21:30, následovaly litanie k Panně Marii a píseň Salve Regina. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra. Noc kostelů by nemohla proběhnout bez dobrovolníků, kteří nám pomáhali při organizaci. Děkujeme ještě jednou všem, kteří nám pomáhali i těm, kteří přijali naše pozvání!
Sestry sv. Kříže2021-05-28-noc-kostelu-2.jpg

Několik málo fotografií najdete ve fotogalerii.

Elektronický_plakát_A4_na_výšku1 (1).pdf

 

 

 

ZAHRADA

Po dokončení prací v rámci projektu IROP II se najednou zjistilo, že projekt nezahrnuje některé dokončovací práce uvádějící zahradu do původního stavu v místech, kudy jezdila těžká technika a byl uložen materiál. Nicméně firma VIDOX pod vedením pana Jana Říhy se k tomu postavila s pochopením a alespoň částečně terén zahrady vyrovnala a zatravnila. Velký dík patří panu Liborovi a jeho partě.  Ať jim chuť do práce dlouho vydrží!

2021_04_30_zahrada-01.jpg

 

Duben 2021 - a stále sníh :-)

Je to tak. Když  píši tyto řádky je 8. dubna a dnes se teplota na teploměru vyšplhala na neuvěřitelné 2°C nad nulou! Ráno bylo - 5°C a chumelilo. Naštěstí poprašek sněhu přes den roztál.

Naše odmlka, kdy se na webu zdánlivě nic nedělo, měla dva důvody - postní dobu, kdy jsme se chtěly více soustředit na zprávy postní liturgie a připravit se tak lépe na Velikonoční tajemství. Druhým důvodem je naše nefunkční kotelna, o které by se již dal napsat román. Ve zkratce: 31. ledna - porucha kotle. Několik dalších kolapsů během února, topíme nějak provizorně.

2. března - totální kolaps, už se nedá vůbec topit. A od té doby topíme v jedné místnosti v přízemí v kamnech a jinak v pokojích přímotopy. Takže jsme se věnovaly nošení dřeva, zatápění, vymetání kamen, ohřívání vody... V tuhých mrazech jsme zapínaly přímotopy i v různých dalších místnostech a hlídaly, aby to nikde nepromrzlo, ale současně jsme hlídaly přímotopy, aby snad některý nehřál moc... Studená voda a na chodbách i po přitápění 9°C. Prostě jsme se věnovaly zcela prozaické činnosti. Vzpomínala jsem na naše předky, pro které topení v kamnech a nošení vody bylo denní činností. A tak žijeme dodnes. Momentálně doufáme, že snad už příští týden se uskuteční oprava celého systému a my začneme topit opět plynem.

Velký dík patří našim farníkům, kteří loni několik sobot pracovali na tom, aby bylo dost dřeva. V létě jsme si myslely, že ho máme na několik let, protože jinak přitápíme ve farním sále jen při farních akcích a to se tolik dřeva nespotřebuje. Teď se modlíme, aby už raději nemrzlo. 

img_20210401_142141--1-.jpg

Opravy IROP II. etapa

Ve čtvrtek 4. března proběhlo ve vší tichosti předání díla. Západní křídlo fary je opravené, ovšem některé drobnosti se stále dokončují. Velký dík patří především řemeslníkům, kteří mnohdy dokázali nemožné. Dobrý Bůh ať jim to splatí.

2021-zahrada--19-.jpg

Několik dalších fotografií zahrady najdete ve fotogalerii oprav.

Leden 2021 - sníh

Nebe nás obdarovává sněhem. Je to krásné, ale je s tím, panečku, práce. Někdy odhrnujeme od 5 hodin od rána. :-) Naštěstí teď mrzlo a sníh šel odfoukat. 

2021_01_10-snih-03.jpg

2021_01_10-snih-06.jpg

 

 

 

 

 

 

 

2021_01_10-snih-04.jpg2021_01_10-snih-12.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štědrý den

azs_3845f.jpgKaždoročně si připomínáme tu krásnou vánoční událost. S místními dětmi nacvičíme vánoční příběh, který pak na Štědrý den ve 14.00 hodin děti zahrají v kostele naplněném lidmi. Letos je vše jinak, protože se nemůžeme shromažďovat. Abychom dodrželi všechna nařízení PES a nikoho neohrozili, připravili jsme s rodinami putování do Betléma. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Nabízíme Vám také krátké video:

 

Reportáž najdete také na stránkách Českého rozhlasu.

Vysíláno 24.12.2020 v 15.36.

 
 

Svatý biskup Mikuláš

2020.12.06-mikulas-1.jpg2020.12.06-mikulas-12.jpg

 

 

 

 

V neděli 6. prosince k nám přišel svatý biskup Mikuláš se svými anděly. Modlil se v našem kostele celé odpoledne a po tu dobu za ním mohly přicházet děti. Přinášely mu obrázky, na kterých vyobrazily nějaký dobrý skutek, který v poslední době udělaly. Svatý Mikuláš měl velkou radost. Někteří mu přinesly i prosbu nebo svou starost a za to všechno se svatý Mikuláš modlil. A všem dětem přinesl malý dárek pro radost.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Akce.

Již v pátek předtím však přišla na faru návštěva ze školy. :-)

2020.12.06-mikulas-skola-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Svatý Martin

azs_sv.-martin20.jpgKaždý rok připravujeme s dětmi z Kájova krátké divadlo o svatém Martinovi a světelným průvodem s lampičkami projdeme kus Kájova k památné lípě. Jelikož letos z důvodu coronaviru a vládních opatření není možné se scházet, vytvořili jsme pro připomenutí tohoto světce malé video z divadel o sv. Martinovi z minulých let. 

https://www.youtube.com/watch?v=0hLjzQHfwnQ&feature=youtu.be

 

Největší nová dobrá zpráva!

V pondělí 21. září přivezla sestra Tobia z Prahy sestru Piu, která posílí kájovskou komunitu. Předchozí čtyři roky působila v naší komunitě v Praze na Vyšehradě. Sestru Piu již znáte z našich fotografií. :-)

sestra-pia-3.jpgsestra-pia-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Sestra Pia při práci:

img_20201020_161725.jpgimg_20201016_093616.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20201010_103618.jpg

 

 

 

 

Narozeniny našeho pana kostelníka

img_20200724_184008--1-.jpgSrdečně gratulujeme našemu panu Josefu Batíkovi k jeho krásným 81. narozeninám! Děkujeme mu za jeho službu pro kostel i farnost a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání i zdraví do dalších let. Jeho moudré rady stále potřebujeme.

 

 

 

Návštěva z Polska

V  pátek 17 . července před polednem ve zdejším kostele sloužil mši svatou P. Marek Antoni Donnerstag ThD. Přijel se svými přáteli z Polska na motorkách. :-)

20-07-polska-mse.jpg

 

 

 

 

 

 

Brigáda

Ve dnech 7. - 9. července jsme přivítali čtyři šikovné brigádnice  - Aničku, Anežku, Dorku, a Kristýnku. Byla to děvčata, která se přihlásila do projektu SummerJob, v rámci kterého mladí lidé bezplatně pracují. O projektu si můžete přečíst zde: https://summerjob.eu Pomohly nám zejména s úklidem kostela v Kájově i v Polné a na několika hrobech na hřbitově. Děkujeme.

6f02f950-c2c0-4cd0-9863-cf1050b42239.jpeg

b3964fba-6224-4f8e-89c2-109c217d6d29.jpeg

2b475f1f-5ebf-4bc0-b063-301c59ca681c.jpeg

img_20200707_144156.jpg

Návštěva provinciála kapucínů

Svůj týden ztišení zde do 7. července trávil P. Dismas Tomaštík, OFMcap, provinciál.

img_20200707_072426.jpg

Dvůr

Na dvoře se pracovalo. Foto na ukázku.

img_20200720_163742--1-.jpgimg_20200720_163525--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

img_20200720_163456--1-.jpg

 

 

V současné době vypadá dvůr již jinak. Fotografie najdete ve fotogalerii. :-)

Jak to u nás kvete: 

img_20200704_192035.jpgimg_20200704_191504.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

img_20200704_191317-effects.jpgimg_20200710_191956.jpg

 

 

 

 

                           

 

                                                                                       .... trháme lípu na sušení...

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Sestry juniorky v Kájově

Ve dnech 21. - 24. června Kájov opět přivítal naše sestry juniorky. Po zdárně ukončeném ročníku katechetického kurzu přijely na malou zotavenou. Nicméně se stihly zapojit i do práce a pomohly (nejen) s vařením na vikariátní konferenci kněží. Sestra Tobia jim připravila zážitkový program. :-)

img_0875--1-.jpgimg_0910--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

img_0907--1-.jpgimg_20200624_050345--1-.jpg

 

 

 

 

 

img_20200622_103158--1-.jpgimg_0857--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

20-06--1-.jpgimg_0973--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A znovu brigáda na dřevo

V sobotu 20. června nezastavil naše brigádníky ani rozbagrovaný dvůr ani déšť! 

20-06-brigada-01.jpg20-06-brigada-02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duha v sobotu v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice.

dsc00819.jpgdsc00827.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květiny pro Pannu Marii

V neděli 31. května přinesly děti Panně Marii květiny, vznikla z toho hezká kytka. 

img_20200605_182742_hdr.jpgimg_20200605_182718_hdr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigáda na dřevo

V sobotu 30. května k nám přijeli brigádníci na dřevo. Často při akcích (dokonce i v létě) ve farním sále je potřeba přitopit, takže dřevo je třeba mít připravené. Brigádníci byli velmi šikovní, dvě z nich jsme bohužel ani nestihli zdokumentovat. Děkujeme.

brigada-na-drevo-1.jpgbrigada-na-drevo-2.jpg

 

 

 

 

 

brigada-na-drevo-3.jpgzaslouzeny-odpocinek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzácná návštěva

V neděli 17. května 2020 toto krásné poutní místo navštívil a také zde sloužil mši svatou biskup z Hradce Králové Mons. Jan Vokál. Přivezl i celou komunitu našich sester, které na biskupství žijí a pracují.

img_0622kk--2-.jpg

 

Sestry juniorky v Kájově

Od pátku 15. května do neděle 17. května měly v Kájově formační setkání sestry juniorky. Kromě výuky a práce, byl i výlet a legrace...

img_0470--1-.jpgimg_0498--1---1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20200515_195833--1-.jpg