Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těšte, těšte, můj národ........ Iz 40,1

 

Milí poutníci,

dobrodinci poutního místa Kájov

a všichni, kteří jste se dostali na naše webové stránky,

děkujeme Vám za Váš zájem,

za modlitby i dary.

 

Vzýváme Ducha svatého

Žít v Duchu moudrosti

Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.

Žít v Duchu rozumu

Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.

Žít v Duchu rady

Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych našel řešení, když přijdou v životě těžkosti a krize a uměl pomáhat těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.

Žít v Duchu síly

Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.

Žít v Duchu umění

Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.

Žít v Duchu zbožnosti

Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.

Žít v Duchu bázně Boží

Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

podle www.pastorace.cz