Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Zprávy o uskutečněných akcích naleznete nyní pod záložkou Události.

Plánuje se u nás:

Májové pobožnosti v kájovském kostele každý čtvrtek v květnu v 18:00 hodin.

MÁJová pobožnost - 2024.pdf

 

Noc kostelů - v pátek 7. června 2024

15:25 - 21:00
    
Celovečerní program
V areálu také najdete: výstavu obrázků dětí ze ZŠ Kájov na téma jedné kájovské pověsti, výstavu fotografií ze života poutního místa, několik zastavení s doprovodným textem, s hádankami a mnoho dalšího. Také malé občerstvení.
15:30 - 17:00
 
Srdce pro děti
Přijďte s dětmi poznat dominantu Kájova z jiného úhlu - nahlédnout do kostela, něco malého si vyrobit, zamlsat si a trošku si i zasportovat. Srdečně zveme malé i velké.
15:30 - 18:00
Možnost individuální prohlídky kostela, ztišení, osobní modlitba a prohlídka poutního areálu
Možnost napsat svou modlitbu - prosbu, děkování... (třeba krátkou jako SMS) a zapálit svíci.
18:00 - 19:00
  
Zvonění kájovských zvonů, netradiční komentovaná prohlídka kostela s varhaním doprovodem
Zvonění pěti kájovských zvonů nás svolá do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Při prohlídce kostela si přiblížíme některé detaily kostela a zaměříme se na symbol srdce, který je v našem kostele hojně užíván. Komentář podtrhne vhodná varhaní skladba.
19:00 - 21:00
    
Možnost individuální prohlídky kostela, ztišení, osobní modlitba a prohlídka poutního areálu
Možnost napsat svou modlitbu - prosbu, děkování... (třeba krátkou jako SMS) a zapálit svíci.
21:00 - 21:30
 
Nešpory - Závěr
Společně s místními sestrami sv. Kříže se můžete pomodlit Nešpory, část denní modlitby církve, do které budou vloženy také napsané modlitby návštěvníků.

 

Plánuje se jinde:

Hořické Pašijové hry -  https://www.horickepasije.cz/?page_id=4&lang=cs

Velmi zajímavé představení.

Diecézní pouť ve Strakonicích - sobota 5. října 2024