Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby

Tento týden jsou bohoslužby v Kájově takto:

Pátek 29. září 2023 - svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

17:00 Mše svatá, v 16:30 růženec

Neděle 1. října 2023

8:00 Mše svatá

Zpravodaj 2023_09_24.pdf

Zpravodaj 2023_09_17.pdf

 

 

 

 

 

Plakát Hl. pouť 2023.pdf

HLAVNÍ KÁJOVSKÁ POUŤ

Sobota 14. října 2023

od 18:00 možnost přistoupit k sv. smíření

 19:00 hodin mše svatá

R.D. Ladislav Proks

Spirituál misijního semináře Redemptoris Mater

po mši svaté světelný průvod

od 22:00 celonoční adorace

Neděle 15. října 2023

7:00 modlitba ranních chval

 8:00 poutní mše svatá

Prel. Václav Pícha, JC. D.

vikář českokrumlovský

10:00 hlavní poutní mše svatá

J.E. Mons. Vlastimil Kročil

Biskup českobudějovický

13:30 litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě za potřeby církve i světa.

 

 

Naslouchejme prosbě našich biskupů  a modleme se za mír.

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.
Vaši čeští a moravští biskupové.

14. února, 2022

 

Společná modlitba národů proti pandemii COVID-19
Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život zemřelým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,
Předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz 12.3.2020)