Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poutě

Dá-li Pán, je tu předběžný plán

Titulární pouť – 16. srpna 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V neděli v 8.00 hodin mše svatá

 

Hlavní pouť 10. a 11. října 2020

Sobota 10. října 2020 

18:00 hodin – věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření. 

19:00 hodin – mše svatá, mariánská pobožnost / světelný průvod

20:45 hodin – večer chval spojený s adorací

22:00 hodin – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní – celonoční adorace

Neděle 11. října 2020

07:00 hodin – ranní chvály, růženec

08:00 hodin – poutní mše svatá

10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá 

13:30 hodin – zakončení hlavní kájovské pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

 

Adventní pouť –  sobota 12. prosince 2020 

16:15 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření

16:30 hodin – modlitba svatého růžence

17:00 hodin – poutní mše svatá