Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravy poutního areálu

Milí poutníci a dobrodinci poutního místa Kájov,

chceme Vám všem touto cestou sdělit, že se v Kájově začaly velké opravy celého areálu. V první etapě se opraví střecha kostela a fasáda, všechny venkovní fresky budou restaurovány. Do této etapy bylo také zařazeno restaurování oltáře sv. Jana Nepomuckého. V další etapě proběhne rekonstrukce dosud neopraveného západního křídla fary a také nutné úpravy ohradních zdí, zahrady a farního dvora. Je to dobrá zpráva. Kostel by měl být celou dobu pro poutníky přístupný, ale musíme počítat s komplikacemi. Dále Vás chceme upozornit, že letos bude stát kolem kostela lešení a v kostele může být slyšet hluk ze stavby. Opravy jsou financovány z dotací EU, celkem asi 55 milionů korun, ale naše spoluúčast je ještě 4,5 milionu korun.

Pokud byste chtěli přispět na tyto opravy, můžete na tento účet, který byl zřízen právě pro dary na tyto opravy:

Římskokatolická farnost Kájov

číslo účtu Česká Spořitelna: 54 05 24 43 99 / 0800

Variabilní symbol: 2018

IBAN: CZ 93 0800 0000 0054 0524 4399 

účel platby: finanční dar na opravu kostela Panny Marie v Kájově

Srdečně děkujeme za Vaše dary i modlitby.

Za všechny dobrodince bude pravidelně první neděli v měsíci sloužena mše svatá.

Více informací najdete na této adrese:

http://farnostkajov.bcb.cz/informace-poskytnuti-financniho-daru/

 

 

Na fotky z probíhajících oprav se můžete podívat na tomto webu.

Poutní areál v Kájově za komunismu zchátral, teď ho čeká velká oprava

něco málo si můžete poslechnout v příspěvku Českého rozhlasu:

http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/poutni-areal-v-kajove-za-komunismu-zchatral-ted-ho-ceka-velka-oprava--1790239